perjantai 27.1.2023 | 07:23
Sää nyt
°
m/s
  ° m/s
Sääsivulle »
5P_TXT

Pietarsaaren yleiskaava kiinnosti tuvan täydeltä – yksityiskohtaisiin kysymyksiin paperi ei vielä anna vastauksia

Pentti Höri
Ti 24.1.2023 klo 15:03

Pietarsaaren yleiskaavaehdotus kiinnosti yleisöä tuvan täydeltä, sillä lukion auditoriossa loppuivat tuolit kesken viime keskiviikkona.

Kysymyksiä kaavantekijöille riitti, joskin osittain liikuttiin aiheen rajoilla ja ulkopuolella. Kaavoituskonsultti Eva Persson Puurula ja asemakaava-arkkitehti Sören Öhberg saivat kerta toisensa jälkeen myös vakuutella, että kaikkiin tulevan rakentamisen yksityiskohtiin palataan, kun eri alueille laaditaan asemakaavoja.

Yleiskaava ainoastaan ohjaa yksityiskohtaisempaa kaavoitusta.

Useimmat kysymykset käsittelivät kysyjän omaa elinpiiriä ja naapurustoa. Puhetta riitti muun muassa lännen puolen rantojen käytöstä tulevaisuudessa.

Liikenteen lisääntyminen huoletti Varvetin vapaa-ajanasukkaita. Mikäli Isoon Hietasaareen rakennetaan joskus silta yleiskaavan varauksen mukaan, Varvetin tiestön ei uskottu kestävän kasvavaa autoliikennettä.

Kaavoittajat muistuttivat, että valtaosa saaresta jää joka tapauksessa luonnontilaan, mutta nykyisillä huvila-asukkailla olisi mahdollisuus päivittää mökeistään talviasuttavia.

– Ei ole tarkoitus, että koko saari rakennettaisiin täyteen, Persson Puurula sanoi.

Yleiskaavassa maatalousmaaksi merkittävien alueiden rakennusoikeudet askarruttivat yleisöä.

– Jotkut ovat halunneet säästää maita jälkeläisilleen, jos nämä joskus haluaisivat rakentaa kotitanhuvilleen. Jos rakennusoikeutta ei enää ole, kohtelee kaupunki asukkaitaan epäoikeudenmukaisesti, kuului eräs kommentti.

– M- tai MA-merkintä kaavassa ei tarkoita rakennuskieltoa. Kun yleiskaava on saanut lainvoiman, yksittäisille taloille voi edelleen hakea rakennuslupaa. Yleiskaava ei ole este tällaiselle, Persson Puurula painotti. Maaseutumaisen maiseman arvoa ei kuitenkaan saa heikentää.

Pursisalmen tontti herätti keskustelua. Se on ollut yksi vaihtoehdoista uudelle suomenkieliselle koulurakentamiselle. Kouluratkaisuista päätetään lähiviikkoina.

Yleiskaavaehdotuksessa Pursisalmi on merkitty asuntorakentamisen alueeksi. Tämä mietitytti Erkki Salmua.

– Jos yleiskaava hyväksytään ennen, kuin on päästy sopimukseen siitä, mikä koulu säilytetään ja mikä rakennetaan, tiputtaako se käytännössä pois koulurakentamisen sille alueelle?

Asiaa avasi yleisölehterillä ollut entinen asemakaava-arkkitehti Ilmari Heinonen. Nykyinen asemakaava sallii koulun rakentamisen.

– Asemakaava ei ole vanhentunut, ennen kuin se on todettu vanhentuneeksi. Siihen asti se on voimassa yleiskaavan hyväksymisen jälkeenkin. Kaavamuutos vaatii kaupunginvaltuuston päätöksen. Yleiskaava voidaan jättää kuuluttamatta voimaan sen korttelin alueelle, Heinonen selvensi.

Uusi Fäbodantie muodosti yhden illan teemoista. Olli Mäkipelto tivasi, ovatko Otsolahden asukkaiden antamat palautteet tien suunnittelusta tallessa ja mitä niille mahtaa kuulua.

Tallessa ovat, viranhaltijat totesivat, ja kaikki on kirjattu palauteraporttiin. Kommentteja ja lausuntoja Fäbodantiestä on kertynyt kymmeniä suunnitteluvuosien varrella.

– Monet kommenteista ovat ristiriidassa keskenään. Yksi tiukentaisi suojelua, toinen vaatii rakentamista. Yleiskaavan tarkoitus on yrittää saada aikaan tasapaino, ja jokainen palaute on kyllä huomioitu, Eva Persson Puurula sanoi.

Sekä vanhan että uuden Fäbodantien varteen kaavaillaan varausta omakotialueille. Valmistuttuaan uuden tien uskotaan vähentävän huomattavasti autoliikennettä vanhalla ja ahtaalla Fäbodantiellä.

Teiden väliin jaa pari ratsastustallia. Uuden, mahdollisesti vilkkaan Fäbodantien ylitys hevosten kanssa viritti kysymyksiä, ja niihin on löytymässä vastaus.

Tietä rakennettaessa sen keskivaiheille on suunnitteilla alikulkutunneli, joka mitoitetaan niin, että ratsukotkin mahtuvat alta.

Yleiskaavaehdotus on nähtävillä 24. helmikuuta saakka. Jokaisella on oikeus antaa palautetta siitä.

#